Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Clicar les resolucions per visualitzar el contingut

RESUM RESOLUCIONS DE L'ANY 2019