No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

 

LES PROPERES CONVOCATÒRIES DE SESSIONS DE PLE:

El Ple durà a terme una sessió ordinària com a mínim un cop cada dos mesos, cada primer divendres, d'acord amb el que disposa l'article 46.2 LRBRL, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril

Així mateix, el Ple realitzarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el/la President/a o bé ho sol·liciti la quarta part, pel cap baix, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap Regidor/a en pugui sol·licitar més de tres anualment

 

HISTÒRIC DE PLENS

CLICAR PER PODER VISUALITZAR EL CONTINGUT

--- ORDRE DIA, PLENS 2019

 1. Ordre del dia Ple ordinari 18_01_19
 2. Ordre del dia Ple ordinari 01 03 19

--- ORDRE DIA, PLENS 2018

 1. Ordre del dia Ple ordinari_12_01_18
 2. Ordre_del_dia_Ple extraodinari_20_02_18
 3. Ordre del dia Ple ordinari 02_03_18
 4. Ordre_del_dia_Ple ordinari_04_05_18
 5. Ordre del dia Ple ordinari 06 07 18
 6. Ordre del dia Ple ordinari 07_09_18
 7. Ordre del dia Ple extraordinari 17_10_18
 8. Ordre del dia Ple ordinari_09_11_18
 9. Ordre del dia Ple extraordinari_04_12_18

 

--- ORDRE DIA, PLENS 2017

 1. Ordre_del_dia_ple_ordinari 13_01_17
 2. Ordre_dia_ple_extraordinari 2_02_17
 3. Ordre_dia_ple_ordinari 3_03_17
 4. Ordre_dia_ple_extraordinari 30_03_17
 5. Ordre_dia_ple_ordinari 05_05_17
 6. Ordre_dia_ple_extraordinari 22_05_17
 7. Ordre_dia_ple_ordinari 07_07_17
 8. Ordre_dia_sessió_extraordinària Ple 20_07_17
 9. Ordre dia ple ordinari 04_09_17
 10. Ordre_dia_ple_extraordinari 18_10_17
 11. Ordre_dia_Ple_extraordinari 25_10_17
 12. Ordre_dia_ple_ordinari 10_11_17
 13. Ordre_dia_ple_extraordinari 29_11_17
 14. Ordre_dia_ple_extraordinari 15_12_17

 

--- ORDRE DIA, PLENS 2016

 1. Ordre_del_dia ple_ordinari 15_01_16
 2. Ordre_del_dia_ple_ordinari 04_03_16
 3. Ordre_del_dia_ple_ordinari 06_05_16
 4. Ordre_del_dia_ple_extraordinari 26_05_16
 5. Ordre_del_dia_ple_ordinari 07_07_16
 6. Ordre_del_dia_Ple_ordinari de 2_09_16
 7. Ordre_del_dia_ple_extraordinari 4_10_16
 8. Ordre_del_dia_ple_ordinari 4_11_16
 9. Ordre_dia_Ple_extraordinari_01_12_16

 

--- ORDRE DIA, PLENS 2015

 1. ORDRE PLENS 2015