Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

0 Registres carregats

El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 10/07/2009, va aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Alcanar:

 

NÚM.

DENOMINACIÓ DEL LLOC

FORMACIÓ REQUERIDA

GR

CD

CE

TIPUS

FORMA

PROVISIÓ

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

1

Secretari/a

Llicenciatura o equivalent

A1

27

25.115,00

F

HN

1

Tècnic/a Administració General

Llicenciatura o equivalent

A1

24

13.375,00

F

C.O

1

Tècnic/a Administració General

Llicenciatura o equivalent

 

 

9.735,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

6.500,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII  o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Auxilar administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Auxiliar Suport Alcaldia

Certificat d'Estudis Primaris

AP

13

9.290,00

F

C.O

1

Conserge Ajuntament

Certificat d'Estudis Primaris

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Subaltern- Vigilant Obres

Certificat d'Estudis Primaris

AP

13

4.760,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva-LCA

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

6.500,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de primera

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.860,00

L

C.O

INTERVENCIO

1

Interventor/a

Llicenciatura o equivalent

A1

27

25.115,00

F

HN

3

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O

1

Tresoreria

Diplomatura o equivalent

A2

22

12.030,00

F

C.O

1

Auxiliar Administratiu/iva de primera

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.860,00

L

C.O

SERVEIS AL TERRITORI

BRIGADA

 

 

 

 

 

 

1

Encarregat/da Brigada Municipal

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

7.535,00

L

C.O.

1

Cap de Secció de Manteniment

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.360,00

L

C.O.

3

Oficial 2ª

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

10

Oficial 1ª

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Cap de Secció d'Obres

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.360,00

L

C.O.

1

Oficial 1ª Cementiri

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

4.860,00

L

C.O.

1

Cap de Secció d'Enllumenat

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.360,00

L

C.O.

1

Oficial 1ª Electricista

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

3

Oficial 1ª Jardiner

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O

4

Peó

Certificat d'Estudis Primaris

AP

 

3.285,00

L

C.O.

SERVEIS TÈCNICS

 

 

 

 

1

Arquitecte/a

Llicenciatura o equivalent

A1

 

12.235,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Administració General

Llicenciatura o equivalent

A1

24

13.375,00

F

C.O.

1

Auxiliar Administratiu/iva de Gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

8.000,00

F

C.O.

1

Administratiu/iva

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

18

9.850,00

F

C.O.

1

Arquitecte/a tècnic-Aparellador/a

Diplomatura o equivalent

A2

 

8.330,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Auxilar- Topògraf

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Auxiliar- Delineant

Batxillerat, FPII  o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Auxiliar Administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Auxilar Administratiu de gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O.

1

Tècnic/a Auxiliar- Medi Ambient

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Auxiliar Administratiu de primera

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.860,00

L

C.O.

SERVEIS DE SEGURETAT I MOBILITAT 

1

Sotsinspector/a

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

20

31.990,00

F

C.O.

1

Caporal de Policia

Graduat Escolar o equivalent

C2

16

22.059,00

F

C.O.

15

Agent de Policia

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

18.331,00

F

O

4

Agent de Policia

Graduat Escolar o equivalent

C2

14

18.331,00

F

C.O.

SERVEIS A LES PERSONES

ESCOLA DE MÚSICA

 

 

 

 

 

 

1

Director/a de Escola -Banda

Llicenciatura o equivalent

A1

 

6.580,00

L

C.O.

1

Auxiliar administratiu/iva d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Professor/a de música-Cant

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Guitarra

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Piano

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Percussió

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Trompeta

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Oboè

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música-  Llenguatge musical

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Flauta

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Llenguatge musical

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Trompa

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Clarinet

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Clarinet

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Llenguatge musical infantil

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música-  Saxo

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Flauta

Batxillerat, FP II o equivalent

A1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Gralla- Dolçaina

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a de música- Trombó

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

1

Tècnic/a auxiliar mitjans comunicació

Batxillerat, FP II o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Auxilar administratiu d'entrada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Auxiliar mitjans comunicació

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

2

Auxiliar administratiu de gestió

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

5.260,00

L

C.O.

BIBLIOTECA

1

Tècnic/a mig de Biblioteca

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

2

Tècnic/a Auxiliar Biblioteca

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

EQUIPAMENTS MUNICIPALS

1

Vigilant La Fanecada

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Ordenança Escoles

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

1

Vigilant Poliesportiu

Graduat Escolar o equivalent

C2

 

3.860,00

L

C.O.

ESCOLA D'ADULTS

1

Professor/a adults

Llicenciatura o equivalent

A1

 

6.580,00

L

C.O.

ESCOLA D'ART

1

Professor/a Escola Taller Pintura

Diplomatura o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

1

Professor/a Escola Taller Ceràmica

Diplomatura o equivalent

C1

 

5.180,00

L

C.O.

SERVEIS SOCIALS

1

Tècnic/a auxiliar Serveis a les persones

Batxillerat, FPII o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

1

Tècnic/a mig Serveis a les persones

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1

Tècnic/a Mig-Turisme

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

1

Director/a d'Oficina de Turisme

Diplomatura o equivalent

A2

 

8.330,00

L

C

1

Tècnic/a Mig- Turisme

Diplomatura o equivalent

A2

 

6.830,00

L

C.O.

1

Tècnic/a  Auxiliar Serveis Agraris

Batxillerat, FPII  o equivalent

C1

 

6.500,00

L

C.O.

 

HN: Habilitació Nacional

O: Oposició

C: Concurs

CO: Concurs-oposició