D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Interventor 18-06-2015 Enllaç
Tècnic auxiliar de turisme 27-09-2016 Enllaç
Borsa de treball de places de Professor de música per a l'Escola Municipal de Música 05-09-2016 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-06-2016 Enllaç
Oficial 1a construcció 31-03-2016 Enllaç
Oficial 1a construcció 24-10-2015 Enllaç
Conserge 24-10-2015 Enllaç
Oficial 1a electricista 04-09-2015 Enllaç
Secretari 18-06-2015 Enllaç
Borsa de treball de places de professorat de música per a l'Escola Municipal de Música 19-09-2014 Enllaç
Tècnic d'administració general 03-07-2014 Enllaç
Borsa de treball de places de professorat de llenguatge musical per a l'Escola Municipal de Música 20-03-2013 Enllaç
Encarregat de la brigada municipal d'obres i serveis 12-11-2012 Enllaç
Oficial 1a de la construcció 02-11-2012 Enllaç
Oficial de 1a de la construcció 30-03-2012 Enllaç
Oficial 1a brigada municipal 05-05-2011 Enllaç
Tècnic auxiliar de biblioteca 05-05-2011 Enllaç
Oficial 2a brigada municipal 05-05-2011 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 05-05-2011 Enllaç
Peó 05-05-2011 Enllaç
Agent de la policia local 05-05-2011 Enllaç
Borsa de treball de places de Professorat de l'escola municipal de música 17-08-2009 Enllaç
Agent de la policia local 27-05-2008 Enllaç
Administratiu 11-04-2007 Enllaç
Peó (neteja viària) 11-04-2007 Enllaç
Subaltern 11-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 11-04-2007 Enllaç
Agent de la policia local 11-04-2007 Enllaç
Arquitecte 11-04-2007 Enllaç
Auxiliar administratiu 19-06-2006 Enllaç
Auxiliar administratiu 10-05-2004 Enllaç
Agent de la policia local 18-08-2003 Enllaç
Guàrdia de la policia local 22-05-2003 Enllaç
Guàrdia de la policia local 28-04-2003 Enllaç
Tècnic de Turisme 31-01-2003 Enllaç
Auxiliar de Serveis Tècnics 31-01-2003 Enllaç
Auxiliar de Serveis Generals 31-01-2003 Enllaç
Auxiliar de Mitjans de Comunicació 31-01-2003 Enllaç
Director de la Banda municipal de Música 20-06-2002 Enllaç
Agent de la Policia Local 12-06-2002 Enllaç
Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local 26-03-2002 Enllaç
Administratiu 26-03-2002 Enllaç
Professor de Música 26-03-2002 Enllaç
Peó de Neteja de Platges 26-03-2002 Enllaç
Auxiliar Administratiu 26-03-2002 Enllaç
Monitor de Piscina 26-03-2002 Enllaç
Guàrdia de la Policia Local 26-03-2002 Enllaç
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
PROVES SELECTIVES CONTRACTE DE RELLEU PLAÇA VIGILANT FANECADA 1 13-04-2017 691/2017 CONCURS LABORAL TEMPORAL CONTRACTE DE RELLEU C2 ESTABLERTS EN LA CONVOCATÒRIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA ACTIU AJUNTAMENT D'ALCANAR

Bases que regeixen el concurs per a la provisió d’una plaça de vigilant de la Fanecada, Grup C2, de caràcter laboral, modalitat contracte de relleu, a temps parcial o complet; amb constitució borsa de treball.

ANUNCI JGL BASES I CONVOC. PLAÇA VIGILANT FANECADA
PROVES SELECTIVES TÈCNIC AUXILIAR OFICINA MUNICIPAL DE TURISME 1 20-04-2017 31-12-2017 745/2017 Concurs Personal laboral temporal D'acord amb conveni laboral Establerts en les bases de la convocatòria Relacionades amb la plaça a cobrir Actui Ajuntament d'Alcanar

CONVOCATÒRIA BASES I PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR DE TURISME.

ANUNCI JGL BASES I CONVOCATORIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA TÈCNIC AUXILIAR TURISME
19-12-2016 - RESULTATS FINALS PROVES AUX. ADMINISTRATIU INTERVENCIO 1 19-12-2016 19-12-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI C2 ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA PROPOSTA TRIBUNAL QUALIFICADOR 19-12-2016 AJUNTAMENT D'ALCANAR CONSULTAR EN SEU ELECTRÒNICA 19-12-2016 - RESULTATS FINALS PROVES AUX. ADMINISTRATIU INTERVENCIO
ANUNCI RESULTATS 3r EXERCICI AUXILIAR ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL I NOVA CONVOCATÒRIA 1 30-11-2016 19-12-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIÓ FUNCIONARI C2 ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA EN TRAMIT 19-12-2016 BIBLIOTECA PUBLICA "TRINITARI FABREGAT" WEB ANUNCI RESULTATS 3r EXERCICI AUXILIAR ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL I NOVA CONVOCATÒRIA (19/12/2016) ANUNCI RESULTATS 3r EXERCICI AUXILIAR ADMINISTRATIU I BORSA TREBALL I NOVA CONVOCATÒRIA
ANUNCI CANVI DE DATA 3a PROVA PROCED. SELECCIO PLAÇA INTERINA AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 30-11-2016 30-11-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI C2 ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN TRAMIT 30-11-2016 BIBLIOTECA PUBLICA "TRINITARI FABREGAT" WEB ANUNCI CANVI DE DATA 3r PROVA PROCÉS SELECCIO PLAÇA AUX. ADMINISTRATIU
ANUNCI CONTRACTACIO PROFESSOR A JORNADA PARCIAL ESCOLA MUSICA (EGR) 1 04-11-2016 30-06-2017 1285/2016 CONTRACTACIÓ PER SERVEI DETERMINAT PERSONAL LABORAL A TEMPS PARCIAL PROFESORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SERVEI DETERMINAT PIANO EN TRAMITACIO 09-11-2016 -- WEB/BOPT ANUNCI CONTRACTACIO PROFESSOR A JORNADA PARCIAL ESCOLA MUSICA (EGR)
2016 - CONTRACTACIO JOVES BENEFICIARIS PROGRAMA GARANTIA JUVENIL 1 04-11-2016 30-11-2016 2213/2016 ENTREVISTA I MÈRITS LABORAL Formació mínima cicle formatiu de Grau Mitjà ESTABLERT EN LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU AREA DE JOVENTUT EN TRAMIT AJUNTAMENT D'ALCANAR WEB

La Junta de Govern Local, en sessió de data 3/11/2016, va aprovar les bases de selecció per a la contractació de joves beneficiaris de la garantia juvenil, contracte de treball en pràctiques, juntament amb la convocatòria, per un període de sis mesos, a jornada completa.

2016 - ANUNCI APROVACIO BASES CONTRACTACIÓ PERSONAL SUBV. PROJECTE GARANTIA JUVENIL
ANUNCI RESULTATS 2a PROVA I CONVOCATORIA EXERCICIS 3a PROVA 1 02-11-2016 02-11-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI/A ESTABLERT EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA ESTABLERT EN LES BASES DE LA CONVOCATORIA RELACIONADES AMB LA PLAÇA A COBRIR EN TRAMITACIO 23-11-2016 BIBLIOTECA PUBLICA "TRINITARI FABREGAT", D'ALCANAR VEURE WEB

RESULTATS 2a PROVA PROCÉS SELECTIU PER COBRIR LLOC TREBALL, AMB CARÀCTER INTERINATGE, D'AUXILIAR ADMINISTRASTIU, AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL.

ANUNCI RESULTATS 2a PROVA FASE OPOSICIO I CONVOCATORIA DATA 3a PROVA AUX. ADMINISTRASTIU
ANUNCI CONTRACTACIO (1) PROFESSOR/A ESCOLA MUNICIPAL MUSICA (DA núm. 465-2016, de data 03.10.2016) 17 03-10-2016 03-10-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMIT 14-10-2016 SALA DE JUNTES WEB ANUNCI CONTRACTACIO (1) PROFESSOR/A ESCOLA MUNICIPAL MUSICA (DA núm. 465-2016, de data 03.10.2016) ANUNCI CONTRACTACIO PROFESOR-A ESCOLA MUNICIPAL MUSICA - DA núm. 465-2016, de data 03.10.2016
ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT (2) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR (EMMA) 17 30-09-2016 30-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSCIAL EN TRÀMIT 30-09-2016 SALA DE JUNTES WEB ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT (2) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR (EMMA). ANUNCI CONTRACTACIO (2) PROFESORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA (DA núm. 457-2016, de data 30.09.2016)
ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 17 27-09-2016 03-10-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMIT 03-10-2016 SALA DE JUNTES VEURE WEB ANUNCI CONTRACTACIÓ PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA I MODIFICACIO HORARIS. 12.09.2016 - ANUNCI RESULTATS PROVES CONEIXEMENT DE CATALÀ ASPIRANTS PROFESSORAT EMMA
27-09-2016 - RESULTATS DEFINITIUS BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA 17 27-09-2016 27-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DIVERSOS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 27-09-2016 SALA DE JUNTES WEB RESULTATS DEFINITIUS VALORACIO BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA. 27-09-2016 - RESULTATS DEFINITIUS BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA
VALORACIO RESULTATS DEFINITIUS BORSES TREBALL PROFESSORAT EMMA 17 26-09-2016 26-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 26-09-2016 SALA DE JUNTES WEB RESULTATS DEFINITIUS VALORACIO BORSES DE TREBALL PROFESSORAT EMMA 26-09-2016 - ANUNCI RESULTATS DEFINITIUS VALORACIONS PROFESSORAT EMMA
CONVOCATORIA PROCED. SELECCIO PROVISIO PLAÇA INTERINA AUXILIAR ADMINISTRATIU 1 26-10-2016 26-10-2016 132/2016 CONCURS-OPOSICIO FUNCIONARI/A INTERINA C2 ESTABLERTS EN BASES DE CONVOCATORIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN TRAMITACIO 26-10-2016 BIBLIOTECA PÚBLICA "TRINITARI FABREGAT", D'ALCANAR WEB

CONVOCATÒRIA 26.10.2016 PROCEDIMENT SELECTIU PROVISIÓ D’UNA PLAÇA INTERINA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, GRUP C2, AMB CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

ANUNCI CONVOC. PROCED. SELECCIO AUXILIAR ADMIN. INTERVENCIO (26.10.2016)
RESULTATS PROVISIONALS PUNTUACIO VALORACIONS PROFESSORAT EMMA 17 14-09-2016 14-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 14-09-2016 SALA DE JUNTES WEB VALORACIÓ CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT ANNEX DETALL PUNTUACIO INDIVIDUALITZADA CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT EMMA
RESULTATS PROVISIONALS VALORACIONS PROFESSORAT EMMA 17 14-09-2016 14-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 14-09-2016 SALA DE JUNTES WEB VALORACIÓ CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT 14.09.2016 - RESULTATS PROVISIONALS VALORACIONS PROFESSORAT EMMA
ANUNCI RESULTATS VALORACIO CURRICULUM I ENTREVISTA 17 15-09-2016 15-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIO LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIO 15-09-2016 SALA JUNTES WEB VALORACIÓ CURRICULUMS I ENTREVISTES PROFESSORAT. ANUNCI PUNTUACIO CURRICULUM I ENTREVISTES PROFESSORAT EMMA
ANUNCI CONVOCATORIA ENTREVISTA PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT EMMA 17 12-09-2016 16-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIÓ LABORAL TEMPORAL DIVESOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 14-09-2016 SALA DE JUNTES/PLENS WEB CONVOCATÒRIA DELS ASPIRANTS PER A LES ENTREVISTES EN PROCEDIMENT SELECTIU. ANUNCI CONVOCATORIA ENTREVISTES ASPIRANTS PROCÉS SELECTIU EMMA
RESULTATS PROVA DE CATALÀ PROCÉS SELECTIU PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA 17 12-09-2016 12-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIÓ LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS Establerts en les bases de la convocatòria CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL En tramitació 12-09-2016 Sala de Juntes 12/09/2016 INCLOU ACTA PROVA DE CONEIXEMENTS DE CATALÀ. 12.09.2016 - ANUNCI RESULTATS PROVES CONEIXEMENT DE CATALÀ ASPIRANTS PROFESSORAT EMMA
ANUNCI LLISTAT DEFINITIU PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA 17 12-09-2016 30-09-2016 1285/2016 CONCURS-OPOSICIÓ LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 12-09-2016 SALA DE JUNTES (PROVES DE CATALÀ) (BOPT 116, 17/06/2016) Inclou la llista definitiva d'admesos i exclosos en el procés selectiu, i convocatòria als aspirants. ANUNCI LLISTAT DEFINITIU ADMESOS-EXCLOSOS EMMA
ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I BORSES TREBALL 17 02-09-2016 30-10-2016 1285/2016 CONCURS LABORAL TEMPORAL DIVERSOS GRUPS ESTABLERTS EN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CURSOS D'INSTRUMENTS MUSICALS I APRENENTATGE MUSICAL EN TRAMITACIÓ 12-09-2016 AJUNTAMENT D'ALCANAR (SALA DE JUNTES) (BOPT 116, 17/06/2016)

Inclou la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu, la designació dels membres del Tribunal Qualificador i la realització de la primera prova de coneixements de llengua catalana.

ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL PROFESSORAT ESCOLA MUNICIPAL MUSICA.pdf