Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
10 1.282.626 44 383.737 48 30-06-2017
40 1.155.774 -6 194.544 63 30-06-2017
22 794.440 62 477.209 67 31-03-2017
35 1.310.621 124 512.206 90 31-03-2017
127 1.041.019 -1 1.322.719 85 31-12-2016
3 1.529.373 -9 892.993 28 31-12-2016
77 1.613.045 138 911.389 129 30-09-2016
8 851.455 -2 850.895 33 30-09-2016
88 1.042.833 59 1.913.514 99 30-06-2016
12 392.333 38 386.901 55 30-06-2016
82 1.010.354 39 1.818.938 85 31-03-2016
32 1.091.696 29 279.449 61 31-03-2016
25 974.130 -2 628.357 44 31-12-2015
130 1.415.335 1 1.903.091 86 31-12-2015
166 923.728 78 2.025.651 135 30-06-2015
10 492.326 28 288.029 47 30-06-2015
193 1.148.943 87 1.882.614 157 31-03-2015
27 1.196.672 8 215.143 54 31-03-2015
16 880.143 -8 925.618 34 31-12-2014
200 813.733 86 2.395.544 145 31-12-2014
40 247.932 120 1.772.481 140 30-09-2014
32 715.419 33 250.564 62 30-09-2014