Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Any Deute viu
2.016 3.159.000
2.015 3.486.000
2.014 3.873.000
2.013 5.503.000
2.011 6.641.000
2.012 6.129.000
2.010 5.603.000