Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.
CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AVINGUDA CONSTITUCIÓ, 42

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

EVA A.Q.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ (PARCEL·LA PR04.1A)

Drets i obligacions ESTBLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

ROSA L. M.S.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DELS CAMPETS, 18 (PARCEL·LA PR04.2A)

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

ROSA L. M.S.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLARS SITUATS AL C/ MIQUEL MARTÍ I POL, NÚM.3 I NÚM. 9, AL C/RAFAEL ALBERTI, NÚM.5 I A LA CTRA. NOVA, S/NÚM.

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 06-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CANAR RESIDENCIAL, S.L.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMERÇ, L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I LA FEDERACIÓ DE COMERÇ D'ALCANAR (FECOAL)

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 27-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-06-2017

Durada FINS EL 30/06/2018

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

PIMEC COMERÇ

FEDERACIÓ DE COMERÇ D'ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3707.21

Data de signatura 07-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-04-2017

Durada FINS QUE ACABI EL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ QUE TINDRÀ UNA DURADA DE 6 MESOS/1ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE CESSIÓ D´ÚS DE LA PISTA DIRT TRACK SITUADA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA FANECADA

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 30-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 30-03-2017

Durada 1 ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

MOTO ESPORT CLUB ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IRTA I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 2017

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3800.0

Data de signatura 27-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-02-2017

Durada 12 MESOS

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI PER REGULAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A L'EXECUCIÓ D'OBRES D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES GRANGES DE SARDINA AL TERME D'ALCANAR

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 15817.8

Data de signatura 29-12-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2016

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI PERA LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES 2017, NACIONALS, ESTATALS I INTERNACIONALS, DE L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3900.0

Data de signatura 23-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 10200.0

Data de signatura 21-07-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-07-2016

Durada EL PRESENT CONVENI S'EXTINGIRÀ QUAN S'HAGI REALITZAT EL CURS

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSÌÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU (MANIPULACIÓ PRODUCTES FITOSANITARIS).pdf

Més informació

ADDENDA ECONÒMICA PER A L'ANY 2016 AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL

Drets i obligacions ESTABLERTS EN CLÀUSULES CONVENI

Import 49800.72

Data de signatura 03-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents ADDENDA 2016 CONVENI SERVEIS SOCIALS.pdf

Més informació

EL TOTAL A ABONAR L'AJUNTAMENT D'ALCANAR AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DE LES PRESTACIONS DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PÚBLICA ÉS DE 49.800,72 €

EL TOTAL A ABONAR EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ A L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN CONCEPTE DE RESCABALAMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES I D'ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL ÉS DE: 18.240,62 €

CONVENI EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import

Data de signatura 10-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-02-2017

Durada FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI DE COL·LABORACIO DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES.pdf

Més informació

CONVENI PER AL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2015-2016)

Drets i obligacions Establertes en clausulat conveni

Import 0.0

Data de signatura 11-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 11-07-2016

Durada 2015-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'acord amb clàusulat conveni

Dades dels signataris CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT D'ALCANAR-CONSELL COMARCAL MONTSIÀ TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2015-2016)

Enllaç https://www.seu-e.cat/web/alcanar/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions

Documents CONVENI TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI CURS 2015-2016

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT D'ALCANAR I CLUB DEPORTIU ALCANAR

Drets i obligacions Establertes en conveni de col·laboració

Import 9.0

Data de signatura 23-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Establert d'acord amb clàusules conveni

Dades dels signataris CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I EL CLUB DEPORTIU ALCANAR

Enllaç https://www.seu-e.cat/web/alcanar/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJ. ALCANAR-CLUB DEPORTIU ALCANAR

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FOMENT DE L'ESPORT

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 9000.0

Data de signatura 23-12-2016

Vigent No

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CLUB DEPORTIU ALCANAR

Documents

Més informació L'Ajuntament d'Alcanar ha abonat al Club Deportiu Alcanar la quantitat de 9.000 € per al foment de l'esport

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. CURS 2015-2016

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 7.603

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-09-2015

Durada CURS 2015-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DEL TURISME I DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AUTÒCTONS

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONFRARIA DE PESCADORS "SANT PERE" DE LES CASES D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DE L'EDUCACIÓ

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2500.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESCOLA MARJA DE LES CASES D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT D'ÀREES D'ACTUACIÓ DE NATURALESA SOCIAL

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 5.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 1a ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA

Drets i obligacions ESTABERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 10500.0

Data de signatura 17-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 17-10-2016

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació Segons la clàusula cinquena el Consell Comarcal del Montsià transferirà 10.500 € a l'Ajuntament perquè organitzi i desenvolupi els cursos objecte del conveni

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN CURS 2016-2017

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB EL CONVENI

Import 900.0

Data de signatura 01-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2016

Durada CURS 2016-2017 I FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PROJECTE D'ETNOLOGIA "TRADICIONALITAT DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI"

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 1200.0

Data de signatura 05-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 05-11-2016

Durada

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ GESTIÓ PARC ARQUEOLOGIC DE LA CULTURA DELS IBERS

Drets i obligacions ESTABLERTES D'ACORD AMB CONVENI

Import 9424.0

Data de signatura 20-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2016

Durada D'ACORD AMB CONVEN I MARC

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ LLIURAMENT VOLANTS D'EMPADRONAMENT

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 07-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 15-05-2016

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ XIV JORNADA D'ETNOLOGIA TERRES DE L'EBRE

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 31-12-2015

Vigent No

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ US INSTAL·LACIONS IES SÒL-DE-RIU CASAL D'ESTIU

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 12-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-05-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESLAI PICAPARETS

Documents

Més informació

CONVENI MENJADOR ESCOLAR

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 01-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2016

Durada CURS ESCOLAR

Prorrogable No

Compliment i execució ESTABLERTS D'ACORD AMB TERME CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 02-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2016

Durada ANUAL

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ OBRES REFORÇ ERMITA DEL REMEI

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 25000.0

Data de signatura 12-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-08-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució ESTABLERTS D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

BISBAT DE TORTOSA

Documents

Més informació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ MANTENIMENT CAMPANARS ESGLÉSIES PARROQUIALS

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 12-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-08-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució SUBVENCIÓ

Dades dels signataris

BISBAT DE TORTOSA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents

Més informació

ESGLÉSIA PARROQUIAL "SANT MIQUEL", D'ALCANAR

ESGLÉSIA PARROQUIAL "SANT PERE", DE LES CASES D'ALCANAR