Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. CURS 2016-2017

Drets i obligacions LES ESTABLERTES EN LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Import 7434.0

Data de signatura 30-10-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-09-2016

Durada CURS ESCOLAR 2016-2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB LES CLÀUSULES DEL CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 7000.0

Data de signatura 14-09-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 15/09/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 2017

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 4755.72

Data de signatura 10-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada UN ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT AL C/ BERENGUER IV, 2 N2-4

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 05-10-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 05-10-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

DAVID S.T.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS I RESTAURACIÓ DEL POTENCIAL FORESTAL

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 21.0

Data de signatura 19-09-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 19-09-2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SERRA DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT AL C/ BERENGUER IV, 6 N2-8

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 31-08-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 31-08-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

MIGUEL S.M.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU 2016

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3387.5

Data de signatura 05-09-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 15

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 10-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

PROMOCIONES BEMIR, S.L.

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 50 N2-52

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

J. ENRIQUE C.B.

MERCEDES C.B.

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AV. CONSTITUCIÓ, 38 N2-40

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

J.ENRIQUE C. B.

MERCEDES C.B.

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ - PARCEL·LA PR04.3B

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 04-08-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 04-08-2017

Durada UNA ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

JOAQUIM C.B.

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A L'AVINGUDA CONSTITUCIÓ, 42

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

EVA A.Q.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DE CIRCUMVAL·LACIÓ (PARCEL·LA PR04.1A)

Drets i obligacions ESTBLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

ROSA L. M.S.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLAR SITUAT A LA RONDA DELS CAMPETS, 18 (PARCEL·LA PR04.2A)

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 28-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 28-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

ROSA L. M.S.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE CESSIÓ DEL SOLARS SITUATS AL C/ MIQUEL MARTÍ I POL, NÚM.3 I NÚM. 9, AL C/RAFAEL ALBERTI, NÚM.5 I A LA CTRA. NOVA, S/NÚM.

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 06-07-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 06-07-2017

Durada UN ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CANAR RESIDENCIAL, S.L.

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PIMEC COMERÇ, L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I LA FEDERACIÓ DE COMERÇ D'ALCANAR (FECOAL)

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 27-06-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 27-06-2017

Durada FINS EL 30/06/2018

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

PIMEC COMERÇ

FEDERACIÓ DE COMERÇ D'ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ MITJANÇANT EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ PER A PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3707.21

Data de signatura 07-04-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 07-04-2017

Durada FINS QUE ACABI EL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ QUE TINDRÀ UNA DURADA DE 6 MESOS/1ANY

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE CESSIÓ D´ÚS DE LA PISTA DIRT TRACK SITUADA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA FANECADA

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 30-03-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 30-03-2017

Durada 1 ANY

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

MOTO ESPORT CLUB ALCANAR

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'IRTA I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 2017

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3800.0

Data de signatura 27-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-02-2017

Durada 12 MESOS

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA)

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI PER REGULAR L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER DESTINAR-LA A L'EXECUCIÓ D'OBRES D'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES GRANGES DE SARDINA AL TERME D'ALCANAR

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 15817.8

Data de signatura 29-12-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 29-12-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI PERA LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES 2017, NACIONALS, ESTATALS I INTERNACIONALS, DE L'AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 3900.0

Data de signatura 23-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2017

Durada FINS EL 31/12/2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Import 10200.0

Data de signatura 21-07-2016

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-07-2016

Durada EL PRESENT CONVENI S'EXTINGIRÀ QUAN S'HAGI REALITZAT EL CURS

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSÌÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI PER A LA REALITZACIÓ D'UNA ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA EN EL MARC DEL PROJECTE MONTSIÀ ACTIU (MANIPULACIÓ PRODUCTES FITOSANITARIS).pdf

ADDENDA ECONÒMICA PER A L'ANY 2016 AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL

Drets i obligacions ESTABLERTS EN CLÀUSULES CONVENI

Import 49800.72

Data de signatura 03-02-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2016

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents ADDENDA 2016 CONVENI SERVEIS SOCIALS.pdf

Més informació

EL TOTAL A ABONAR L'AJUNTAMENT D'ALCANAR AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ EN CONCEPTE DE PRESTACIÓ DE LES PRESTACIONS DE LA XARXA DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PÚBLICA ÉS DE 49.800,72 €

EL TOTAL A ABONAR EL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ A L'AJUNTAMENT D'ALCANAR EN CONCEPTE DE RESCABALAMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES I D'ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL ÉS DE: 18.240,62 €

CONVENI EN MATÈRIA D'ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES

Drets i obligacions ESTABLERTES EN CLÀUSULES CONVENI

Data de signatura 10-02-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 10-02-2017

Durada FINS EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB CLÀUSULES CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Documents CONVENI DE COL·LABORACIO DEPT. TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMILIES ACTIVITATS CÍVIQUES I COMUNITÀRIES.pdf

CONVENI PER AL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2015-2016)

Drets i obligacions Establertes en clausulat conveni

Import 0.0

Data de signatura 11-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 11-07-2016

Durada 2015-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'acord amb clàusulat conveni

Dades dels signataris CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT D'ALCANAR-CONSELL COMARCAL MONTSIÀ TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI (2015-2016)

Enllaç https://www.seu-e.cat/web/alcanar/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions

Documents CONVENI TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI CURS 2015-2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT D'ALCANAR I CLUB DEPORTIU ALCANAR

Drets i obligacions Establertes en conveni de col·laboració

Import 9.0

Data de signatura 23-12-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 29-12-2017

Durada 1 any

Prorrogable No

Compliment i execució Establert d'acord amb clàusules conveni

Dades dels signataris CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ALCANAR I EL CLUB DEPORTIU ALCANAR

Enllaç https://www.seu-e.cat/web/alcanar/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ AJ. ALCANAR-CLUB DEPORTIU ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FOMENT DE L'ESPORT

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 9000.0

Data de signatura 23-12-2016

Vigent No

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CLUB DEPORTIU ALCANAR

Més informació L'Ajuntament d'Alcanar ha abonat al Club Deportiu Alcanar la quantitat de 9.000 € per al foment de l'esport

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI. CURS 2015-2016

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 7.603

Vigent No

Data d'inici de vigència 14-09-2015

Durada CURS 2015-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DEL TURISME I DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AUTÒCTONS

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONFRARIA DE PESCADORS "SANT PERE" DE LES CASES D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT DE L'EDUCACIÓ

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2500.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESCOLA MARJA DE LES CASES D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ DIRECTA PER AL FOMENT D'ÀREES D'ACTUACIÓ DE NATURALESA SOCIAL

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 5.0

Data de signatura 05-12-2016

Vigent

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE 1a ACOLLIDA DE LES PERSONES IMMIGRADES I DE LES RETORNADES A CATALUNYA

Drets i obligacions ESTABERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 10500.0

Data de signatura 17-10-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 17-10-2016

Durada EXERCICI 2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Més informació Segons la clàusula cinquena el Consell Comarcal del Montsià transferirà 10.500 € a l'Ajuntament perquè organitzi i desenvolupi els cursos objecte del conveni

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN CURS 2016-2017

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB EL CONVENI

Import 900.0

Data de signatura 01-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2016

Durada CURS 2016-2017 I FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PROJECTE D'ETNOLOGIA "TRADICIONALITAT DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI"

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 1200.0

Data de signatura 05-11-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 05-11-2016

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

CONSORCI DEL MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONVENI DE COL·LABORACIÓ GESTIÓ PARC ARQUEOLOGIC DE LA CULTURA DELS IBERS

Drets i obligacions ESTABLERTES D'ACORD AMB CONVENI

Import 9424.0

Data de signatura 20-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2016

Durada D'ACORD AMB CONVEN I MARC

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSORCI MUSEU DE LES TERRES DE L'EBRE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ LLIURAMENT VOLANTS D'EMPADRONAMENT

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 07-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 15-05-2016

Durada 4 ANYS

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ XIV JORNADA D'ETNOLOGIA TERRES DE L'EBRE

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 31-12-2015

Vigent No

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

CONVENI DE COL·LABORACIÓ US INSTAL·LACIONS IES SÒL-DE-RIU CASAL D'ESTIU

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 12-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-05-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ESLAI PICAPARETS

CONVENI MENJADOR ESCOLAR

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 01-07-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-07-2016

Durada CURS ESCOLAR

Prorrogable No

Compliment i execució ESTABLERTS D'ACORD AMB TERME CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

CONSELL COMARCAL DEL MONTSIA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 0.0

Data de signatura 02-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 02-05-2016

Durada ANUAL

Prorrogable

Compliment i execució D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ OBRES REFORÇ ERMITA DEL REMEI

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 25000.0

Data de signatura 12-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-08-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució ESTABLERTS D'ACORD AMB TERMES CONVENI

Dades dels signataris

AJUNTAMENT D'ALCANAR

BISBAT DE TORTOSA

CONVENI DE COL·LABORACIÓ MANTENIMENT CAMPANARS ESGLÉSIES PARROQUIALS

Drets i obligacions ESTABLERTS D'ACORD AMB CONVENI

Import 2000.0

Data de signatura 12-08-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 12-08-2016

Durada ANUAL

Prorrogable No

Compliment i execució SUBVENCIÓ

Dades dels signataris

BISBAT DE TORTOSA

AJUNTAMENT D'ALCANAR

Més informació

ESGLÉSIA PARROQUIAL "SANT MIQUEL", D'ALCANAR

ESGLÉSIA PARROQUIAL "SANT PERE", DE LES CASES D'ALCANAR