Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Reglament d'ensenyament musical 30-08-2012 Enllaç
Planejament urbanístic 26-01-2018 Enllaç
Reglament de venda no sedentària en mercats de marxants 23-10-2017 Enllaç
Reglament de civisme i convivència ciutadana 15-05-2017 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 11-05-2017 Enllaç
Reglament de l'Administració electrònica 11-05-2017 Enllaç
Reglament de les piscines municipals 11-05-2017 Enllaç
Reglament del Registre de parelles estables 11-05-2017 Enllaç
Reglament dels drets funeraris 11-05-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 25-11-2016 Enllaç
Reglament de regulació d'especificitats del procediment administratiu 29-01-2016 Enllaç
Creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal 12-08-2014 Enllaç
Reglament del servei d'ocupació del temps lliure 12-08-2014 Enllaç
Reglament del servei de taxi 12-08-2014 Enllaç
Reglament regulador del servei de formació no reglada, tallers i telecentre 30-06-2014 Enllaç
Reglament de protecció del béns patrimonials 13-01-2014 Enllaç
Reglament dels camins municipals 13-01-2014 Enllaç
Pla de protecció civil 03-09-2013 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Especial d'Estudi i Informe per l'Alienació de Patrimoni 22-08-2013 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient 22-08-2013 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de Cultura i Esports 22-08-2013 Enllaç
Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal de Sanitat i Serveis Socials 22-08-2013 Enllaç
Reglament d'ús del pavelló poliesportiu 30-08-2012 Enllaç
Reglament de gestió dels residus de la construcció 30-08-2012 Enllaç
Reglament de l'abastament d'aigua i clavegueram 30-08-2012 Enllaç
Reglament de l'emplaçament d'activitats ramaderes 27-05-2011 Enllaç
Reglament de l'escola bressol municipal 27-05-2011 Enllaç
Reglament de la biblioteca 27-05-2011 Enllaç
Reglament de les activitats de lleure i esbarjo per a menors de 18 anys 27-05-2011 Enllaç
Reglament dels serveis funeraris 27-05-2011 Enllaç
Reglament de règim intern de la llar d'infants municipal 'Els Tabollets' 14-05-2011 Enllaç
Pla local de joventut 13-05-2008 Enllaç
Reglament per l'ús de la llengua catalana 24-02-2001 Enllaç