Sistemes de signatura admesos

 

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Aiguamúrcia que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.

2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.

3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

 

Validació de certificats digitals

 

 

L'Agència Catalana de Certificació (CATCert) ofereix una eina per comprovar la validesa d'un certificat o d'una signatura.

Accedeix al següent enllaç per validar el teu certificat: Test de validació de la Plataforma de serveis d'identificació i signatura (PSIS).

El Ministerio de Política Territorial i Administració Pública, ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es