Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenança número 25 de control i tinença d'animals 25-04-2018 Enllaç
Planejament urbanístic 29-03-2018 Enllaç
Ordenança de l'ús de la via i els espais públics 28-07-2017 Enllaç
Reglament del registre municipal d'unions estables de parella 12-06-2017 Enllaç
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 11-05-2017 Enllaç
Pla de protecció civil 04-04-2017 Enllaç
Mapa de capacitat acústica 31-03-2017 Enllaç
Ordenança general de circulació 23-12-2016 Enllaç
Codi de conducta dels càrrecs electes 18-11-2016 Enllaç
Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 22-04-2014 Enllaç
Ordenança de la concessió i denegació d'ajornaments i fraccionaments de pagaments per ingressos de dret públic i de cobrament periòdic directe per l'Ajuntament 22-04-2014 Enllaç
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica 22-04-2014 Enllaç
Posada en funcionament del tauler d'edictes electrònic i de les corresponents normes amb relació a la difusió de la informació 09-04-2014 Enllaç
Normativa de promoció d'inclusió al reg de les finques rústiques d'Agramunt 01-01-2013 Enllaç
Ordenança núm. 32, reguladora de la convivència cívica del terme municipal 15-09-2012 Enllaç
Reglament de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra 08-06-2012 Enllaç
Reglament regulador d'abocaments residuals a la xarxa municipal de clavegueram 03-10-2009 Enllaç
Ordenança núm. 30, reguladora de l'emplaçament i de les mesures correctores a disposar en les activitats ramaderes 23-02-2008 Enllaç
Creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 02-12-2006 Enllaç