Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 3/2017

Data d'inici de la sessió 26-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21.00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació acta de la sessió Ordinària del 24 d’ abril del  2017-    

2.- Informes i Decrets d’ alcaldia.

3.- Proposta aprovació acta de la Comissió d’ obres del 25 de maig  del 2017.-

4.- Proposta Ratificació Decrets d’ aprovació relacions de factures dels mesos d’ Abril i Maig   del 2017-

5.- Proposta d’ aprovació relacions de pagaments dels mesos Abril  del 2017.-

6.- Proposta aprovació Comptes 2016.-

7.- Proposta aprovació Plec de Clàusules Administratives que ha de regir l’ adjudicació de la Llicència municipal d’autotaxi núm.1 de l’ Ajuntament d’ Àger

8.- Proposta aprovació la Derogació del Reglament del Règim d’ Unions Civils no Matrimonial de Convivència entre dues persones i supressió del Registre

9.- Proposta aprovació 2ª Modificació de l’ Ordenació del Montsec d’ Ares  CUP nº 24.-

10.- Proposta aprovació conveni col·laboració entre l’ Ajuntament d’ Àger i la Plataforma d’ animals “ Amics del Animals de La Noguera =

11.- Proposta atorgament subvenció al Club Àger Deportiu Montsec, pel torneig de Futbols Sala 2017 “agerbalagueros”

12.- Proposta sol·licitud subvenció Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny convocatòria línia de subvencions per inversions de camions públic 

13.- Precs i Preguntes