¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

Aquí encontrarás los perfiles y trayectorias profesionales de los representantes políticos locales y de los titulares de los órganos directivos del ente, así como de los organismos vinculados. También hay sus datos de contacto y retribuciones. En el caso de los altos cargos, también las declaraciones de actividades, patrimoniales e intereses.

Cristina Mundet i Benito

Lugar de nacimiento Girona

Fecha de nacimiento 25-02-1971

Foto foto

Cargo Alcaldessa

Área Hisenda, esports, seguretat, règim intern i administració, governació i relacions institucionals, transparència i administració electrònica.

Partido político GMI

Portavoz Si

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico alcaldia@vilobidonyar.cat

Redes sociales

Facebook    |   Twitter

Perfil Veterinària

Trayectoria profesional Empresària del sector mediambiental

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 74.22

Indemnizaciones anuales (máximo) 19780

Actividades y bienes Cristina Mundet

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Josep Borrell i Bueno

Lugar de nacimiento Vilobí d’Onyar

Fecha de nacimiento 11-08-1973

Foto foto

Cargo Regidor

Área Comunicació, promoció econòmica i turisme

Partido político GMI

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico josep.borrell@vilobidonyar.cat

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 6280

Actividades y bienes Josep_Borrell_Bueno.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Rosa Güell i Planella

Lugar de nacimiento Salitja

Fecha de nacimiento 20-01-1971

Foto foto

Cargo Regidora

Área Educació

Partido político GMI

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico rosa.guell@vilobidonyar.cat

Trayectoria profesional Professora

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 8080

Actividades y bienes Rosa_Güell.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Pitu Borrell i Mató

Lugar de nacimiento Vilobí d'Onyar

Fecha de nacimiento 22-03-1954

Foto foto

Cargo 1er Tinent d'Alcalde

Área Fires i festes, Cultura i Entitats

Partido político GMI

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico pitu.borrell@vilobidonyar.cat

Perfil Périt mercantil, corredor d'assegurances, recerca històrica, membre actiu de diverses associacions del municipi.

Trayectoria profesional exempleat de banca

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 42.40

Indemnizaciones anuales (máximo) 14530

Actividades y bienes Josep_Borrell_Mató.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Joaquim Vivas i Vidal

Lugar de nacimiento Girona

Fecha de nacimiento 26-02-1971

Foto foto

Cargo 2on Tinent d'Alcalde

Área Urbanisme, Medi Ambient, Pagesia, Mobilitat i Participació

Partido político GMI

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico quim.vivas@vilobidonyar.cat

Redes sociales

Facebook    |   Twitter

Trayectoria profesional Arquitecte

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 154.20

Indemnizaciones anuales (máximo) 14780

Actividades y bienes Joaquim_Vivas.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Pilar Plata i Ramírez

Lugar de nacimiento Girona

Fecha de nacimiento 25-02-1981

Foto foto

Cargo Regidora

Área Joventut, Sanitat, Benestar Social i Gent Gran

Partido político GMI

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico pilar.plata@vilobidonyar.cat

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 14530

Actividades y bienes Pilar_Plata.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Olga Guillem i Pujol

Lugar de nacimiento Girona

Fecha de nacimiento 15-07-1970

Foto foto

Cargo Regidora

Partido político CDC

Portavoz Si

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico 1970olgaa@gmail.com

Perfil Administrativa, regidora de cultura i ensenyament del 2003-2007 i del 2007-2009, aldaldessa de Vilobí d'Onyar del 2009-2011 i del 2011-2015.

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 1530

Actividades y bienes Olga_Guillem.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Lluís Salvi i Camps

Lugar de nacimiento Vilobí d'Onyar

Fecha de nacimiento 10-05-1961

Foto foto

Cargo Regidor

Partido político CDC

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico annam@agrosalvi.com

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 1400

Actividades y bienes Lluis_Salvi.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Joan Viñolas i Esteva

Lugar de nacimiento Girona

Fecha de nacimiento 23-05-1961

Foto foto

Cargo Regidor

Partido político CDC

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico joan.masbes@gmail.com

Perfil Empresari agroramader, casat i amb set fills, nascut el 1961. De jove havia estat regidor pel poble de Salitja i a l'anterior legislatura va ser regidor de medi ambient, pagesia, camins i promoció econòmica.

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 1530

Actividades y bienes Joan_Viñolas.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Xavier Cufí i Frigola

Lugar de nacimiento Girona

Fecha de nacimiento 03-03-1964

Foto foto

Cargo Regidor

Partido político CDC

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico cufijou@gmail.com

Perfil Agent comercial i comerciant amb establiments a Girona i Vilobí. Nascut al 1964. Casat i pare de dues filles. Vinculat a l'associació de comerciants i a la promoció econòmica local (Fira de la Llet).

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 1480

Actividades y bienes Xavier_Cufi.pdf

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Anna Cornellà i Batlle

Lugar de nacimiento Vilobí d'Onyar

Fecha de nacimiento 10-03-1992

Foto foto

Cargo Regidora

Partido político CDC

Portavoz No

Miembro de Junta de Gobierno No

Miembro de Comisiones Informativas

Correo electrónico annacornella92@gmail.com

Perfil Mestra d'Educació Primària, soltera, nascuda al 1992 a Vilobí d'Onyar. Regidora a l'oposició durant la legislatura 2015-2019.

Tipos Càrrec electe

Retribución anual bruta 0

Dietas anuales (máximo) 0

Indemnizaciones anuales (máximo) 1430

Actividades y bienes Anna Cornella

Indemnización prevista al dejar el cargo 0

Les quantitats de: «Dietes anuals (màxim)» i «Indemnitzacions anuals (màxim)»  reflectides a cada fitxa pertanyen a l'exercici 2017

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar no disposa de càrrecs de confiança ni eventuals

11. RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (Acord núm. 8 – L. 2015-2019, de la sessió extraordinària del Ple de 9 de juliol de 2015)

En aquest ajuntament, actualment no hi ha regidors ni càrrecs eventuals que tinguin atribuïda cap dedicació exclusiva o parcial.
 

Per assistència a les sessions del Ple 200 €
Per assistència a les sessions extraordinàries 80 €
Per assistència a les sessions quinzenals resolutives de la Junta de Govern Local 350 €
Per assistència a les reunions setmanals deliberatives de la Junta de Govern Local 250 €
Per assistència a les sessions de les CITP i la CEC i les meses de contractació 50 €
Per assistència de regidors representants en Òrgans col·legiats, 1 x any x òrgan 150 €
  1. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part:

El límit màxim d’assistències que els regidors podran percebre per la concurrència efectiva a les reunions de les Juntes de Govern Local serà de cinquanta a l’any.

 
  1. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
  2. De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, es proposa que els Grups municipals que actualment configuren el Ple de la Corporació percebin mensualment les quantitats assignades amb destinació als conceptes expressats en la Llei, a raó de 350 € anuals per cada regidor adscrit al Grup, de forma que resulta el següent:
Grup municipal Independent - GMI 2.100 € /anuals
Grup municipal de Convergència i Unió - CiU 1.750 € /anuals