Aquí encontrarás la información sobre el estado de cumplimiento y ejecución de los convenios de colaboración subscritos por el ente. Podrás saber, si están pendientes de formalizar, si han concluido o si se encuentran en ejecución.

Aquí podreu accedir al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya  (posant Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la "cerca per text", podreu consultar-ne els convenis registrats) o bé descarregar els documents amb la relació de tots els convenis signats anualment per aquest ajuntament: