Infórmate aquí de las normas urbanísticas antes de iniciar una obra o si tienes dudas sobre su legalidad.  

En el portal web de l'ajuntament hi trobareu el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i les respectives modificacions puntuals del PGOU (vigents o en tràmit). Altrament, també hi trobareu informació relativa als plantejaments derivats (vigents i en tràmit), projectes de parcel·lació, projectes d'urbanització, altres instruments de gestió i els convenis urbanístics.