En este apartado encontrarás los indicadores que reflejan la transparencia del ente.

Per un govern obert oferim les estadístiques detallades d'emplenament dels ítems que avaluen la transparència municipal: