¿Quieres conocer los detalles de las tramitaciones sobre presupuestos que se han llevado a cabo en este ente los últimos años? Puedes consultarlos aquí.

0 Registros cargados

Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vacarisses

Catàleg retributiu del personal al servei de l'Ajuntament de Vacarisses

Actualment l'Ajuntament de Vacarisses no te al seu servei ni personal directiu, ni personal de confiança.

L'Ajuntament de Vacarisses ha ofertat places pel 2018:

RÈGIM FUNCIONARIAL

 

 

 

 

Denominació de la Plaça

Subescala/ Categoria

Grup

Núm. Vacants

Sistema selecció

Procés

 

Administració General

 

 

 

 

 

 

Administratiu/iva RRHH i Prevenció.

Administrativa/ Administratiu

C1

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Administratiu/iva Medi Ambient i Activitats

Administrativa/ Administratiu

C1

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Administratiu/iva

Serveis Territorials

Administrativa/ Administratiu

C1

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Administratiu/iva Serveis Socials

Administrativa/ Administratiu

C1

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Responsable OAC

Administrativa/ Administratiu

C1

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Auxiliar Administratiu/iva

Administrativa/   

Aux. Administratiu

C2

2

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))

 

Auxiliar Administratiu/iva

Administrativa/   

Aux. Administratiu

C2

1

Concurs-Oposició

Lliure  

(taxa reposició 100% art. 19.uno.2)

 

Administració Especial

 

 

 

 

 

 

Responsable de sistemes d'informació i comunicació

Tècnica/Tècnic Mitjà

A2

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Cap de Serveis Socials

Tècnica/Tècnic Mitjà

A2

1

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))

 

Educadora Social

Tècnica/Tècnic Mitjà

A2

1

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))

 

Monitor/a de casal i gent gran

Serveis Especials

C2

1

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))

 

Dinamitzador/a Juvenil

Tècnica/Aux. Tècnica

C2

1

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))

 

Conserge d'equipaments 

Serveis Especials

AP

1

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))

 

 

 

 

 

 

RÈGIM LABORAL

 

 

 

 

Denominació de la Plaça

Grup

N. Vacants

Sistema selecció

Procés

 

Tècnic/a de cultura

A2

1

Concurs-Oposició

Promoció Interna

 

Recepcionista-telefonista del pavelló poliesportiu

C2

1

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017)

 

Monitor/a activitats esportives

C2

2

Concurs-Oposició

Lliure  

Estabilització Ocupació

(art.19.uno.9(3anys abans 31/12/2017))