Aquí podrás consultar todas las modificaciones y las prórrogas contractuales, así como también, si es el caso, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas.

  MODIFICACIONS DE CONTRACTES, PRÒRROGUES, LICITACIONS ANUL·LADES I RESOLUCIONS ANTICIPADES
 
 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE PROCEDIMENT TIPUS DE CONTRACTE ADJUDICATARI DATA INICI PRÒRROGA RESOLUCIONS ANTICIP0ADES LICITACIONS ANUL·LADES MODIFICACIÓ
Acord Marc de Subministrament d’Energia Elèctrica amb destinació a les entitats locals. Desenvolupament Local de l’Empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2015.05) Acord Marc Subministrament Endesa Energia SAU 01/01/17 SI      
Serveis professionals per a la neteja dels espais enjardinats i zones verdes del terme municipal de Vacarisses Obert Serveis Centre de Jardinaria L’Heura SL 12/05/16 SI      
Servei de manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic de l’Ajuntament de Vacarisses Obert Serveis Sociedad Española de Construcciones Electricas SA 21/08/14 SI      
Gestió de servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió deixalleria Obert Gestió de servei Empresa de Servicios Juan y Juan SL 04/05/07 SI     SI
Serveis Periodístics i d'assessorament en comunicació Obert Simplificat Serveis Montserrat Beltran Varea 1/1/2019 SI