¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

Infórmate aquí de las normas urbanísticas antes de iniciar una obra o si tienes dudas sobre su legalidad.  

Es pot accedir telemàticament al Registre de Planejament on.-line del Departament de Territori o bé consultar l'exemplar dipositat a les oficines de la Corporació.

Pla d'ordenació urbanística plurimunicipal dels municipis de Biosca, els Plans de Sió, Granyena de Segarra, Les Oluges, Massoteres, Montornès de Segarra, Sant Guim de la Plana i Talavera aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data 3/12/2009 i publicat al DOGC de 25/06/2010.