Éstos son todos los convenios y encargos de gestión que ha subscrito el ente con personas públicas y privadas, es decir, quién los firma y cuando han sido firmados y también hasta qué fecha son vigentes.

Any 2021

Conveni entre l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i un particular d'autorització d'ocupació temporal de finca per a l'execució d'actuacions amb finalitats públiques.

Conveni entre l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i l'Ajuntament de Marganell per al subministrament d'emergència d'aigua potable des del sistema municipal d'abastament d'aigua potable de Sant Salvador de Guardiola a Marganell

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola i HUMANA - Fundación Pueblo para el Pueblo, per al foment del reciclatge i el comportament sostenible

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola que regula l'adhesió a la Xarxa d'Arxius Municipals en la seva modalitat de Programa de Manteniment per a municipis

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a la prestació del servei de lectura mitjançant un bibliobús.

Conveni de col·laboració entre l'Associació Cal Gras - Art i Territori i l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per al projecte 'Testimoni Escènic'

Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a l'impuls del teixit industrial del Bages i per al desenvolupament d'accions de millora i promoció dels polígons d'activitat econòmica i de les empreses 2018-2019 - anualitat 2021.

Conveni marc de cooperació i delegació entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola per a la prestació d'un servei comarcal d'assistència i suport en matèria de protecció civil.