¿Cuál es la lista de contratos abiertos y negociados que se han adjudicado en los últimos años? Puedes consultarla aquí.

Les dades que es mostren en aquest ítem han estat extretes de les publicacions en els diaris oficials. Aquesta informació no està estandarditzada fet que pot implicar que en alguns casos no apareguin dades en tots els camps.

0 Registros cargados

Podeu consultar aquesta informació al  Registre Públic de contractes de Catalunya: https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html