Queréis conocer quién es el Delegado/a de Protección de Datos de vuestro ente, o sus funciones ?
En este ítem podéis encontrar toda la información relativa en qué requisitos tiene que cumplir la persona designada como Delegado/a de Protección de Datos, sus datos y el conjunto de funciones que tiene que desarrollar dentro de la organización.

Delegat de protecció de dades (DPD)

 

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

    Correu electrònic: dpd.ajsantfeliudecodines@diba.cat

    Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS

                  Diputació de Barcelona

                  Recinte Mundet. Ed. Migjorn, bloc B, 2a planta

                  Passeig de la Vall d’Hebron, 171

                  08035 Barcelona

     Telèfon: 93 472 65 00

 

Podeu consultar la política de PROTECCIÓ DE DADES seguint aquest enllaç.