¿No sabes cuándo se celebra la próxima sesión plenaria? Aquí te indicamos la fecha, el lugar, la hora y los puntos que se han incluido en el orden del día.

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran cada dos mesos, concretament el tercer dimarts no festiu dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, i novembre a la Sala de Sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.  L’hora de celebració serà a les 19,30 hores.