Solicitud de acceso a la información pública Disponible en: Catàleg de Tràmits - e-TRAM AJUNTAMENT SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

¿No has encontrado la información que necesitas y quieres solicitarla? Si tienes más de 16 años, aquí encontrarás el enlace al trámite que te permitirá ejercer tu derecho a hacerlo.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos posa a l’abast de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de la normativa estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


És d'informació pública l'objecte del dret d'accés, tota la informació, qualsevol dada o documents que les Administracions Públiques han elaborat, posseeixen o poden legítimament exigir a terceres persones com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions. 

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos canalitza el seu deure de publicitat activa, a través del seu portal de transparència i govern obert.

Podeu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a través del següent formulari

Podeu consultar l'informe de les peticions d'accés a la informació pública al document adjunt.