¿Encuentra útil esta información? No
Veis algún error en esta página?

Si has recibido notificaciones electrónicas de algun procedimiento administrativo de esta institución, desde aquí puedes acceder con un solo clic a la página del servicio y consultar todo aquello que tienes disponible.

L’e-NOTUM és el sistema de notificacions per mitjans electrònics del Consorci AOC, disponible com a servei per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses.

De forma resumida, l’e-NOTUM permet al ciutadà:

  • Conèixer el dipòsit d’una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
  • Rebutjar una notificació abans d’obrir-la.
  • Veure la llista de notificacions dipositades i l’organisme emissor. 
  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l’acceptació o rebuig, etc.)

Pel que fa l’administració, l’e-NOTUM li permet:

  • Dipositar notificacions per als interessats tant per via automàtica (integració de sistemes d’informació), com mitjançant pantalles Web.
  • Conèixer els canvis d’estat de les notificacions (tant de forma interrogativa com en forma d’informe diari).
  • Oferir l’accés a les notificacions als interessats a través del propi portal (carpeta del ciutadà) com a través d’un portal amb marca blanca que el Consorci AOC habilita a tal efecte.

Enllaços:

Autorització o Revocació de l'autorització per a la notificació electrònica per a tots els procediments de l'Ajuntament

Més informació e-NOTUM

Consorci Administració Oberta de Catalunya

Per tal d'accedir a les vostres notificacions electròniques, necessiteu disposar d'un certificat electrònic vàlid en el vostre sistema per poder identificar-vos. Per aquesta opció són vàlids tots els certificats electrònics classificats per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Consulteu des d'aquí les vostres notificacions electròniques.