¿Quieres implicarte en las cuestiones del día a día que gestiona este ente? Prefieres participar en grandes proyectos o acontecimientos especiales? Aquí encontrarás la información y datos de contacto de los espacios de participación ciudadana que existen.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 24 de setembre de 2012, va crear el CONSELL DE CIUTAT. Aquest és un òrgan de participació ciutadana amb funcions consultives, d'informe, estudi i proposta sobre accions municipals relacionades amb la convivència, amb l'objectiu de fomentar el diàleg i que ajudi a articular un model de ciutadania que integri la diversitat en un marc democràtic establert de drets i deures vàlids per a tots els ciutadans de Salt.