Instància genèrica

Presentar una petició a l'Ajuntament de Ripollet sempre que no existeixi un tràmit específic al catàleg de tràmits i en el que hi hagi un model normalitzat específic de sol·licitud. 

Es pot descarregar el model de sol·litud en el següent enllaç:  Model de sol·licitud

Queixes, suggeriments i propostes

Presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com totes aquelles propostes que considereu oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

La ciutadania té dret a formular queixes, suggerimen...

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Sol·licitar una cita per ser atesos per l'Alcade o algun dels Regidors/es.

Reclamació en qualitat de consumidor (OMIC)

Aquest tràmit permet presentar reclamació, queixa o denuncia quan es tracta d’un  tema de consum i existeix una relació comercial entre un consumidor/consumidora i un establiment comercial o servei professional. 

Instància genèrica

Presentar una petició a l'Ajuntament de Ripollet sempre que no existeixi un tràmit específic al catàleg de tràmits i en el que hi hagi un model normalitzat específic de sol·licitud. 

Es pot descarregar el model de sol·litud en el següent enllaç:  Model de sol·licitud

Queixes, suggeriments i propostes

Presentar la queixa o suggeriment que considereu oportuns sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, així com totes aquelles propostes que considereu oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (p.ex. estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.).

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Sol·licitar una cita per ser atesos per l'Alcade o algun dels Regidors/es.

Reclamació en qualitat de consumidor (OMIC)

Aquest tràmit permet presentar reclamació, queixa o denuncia quan es tracta d’un  tema de consum i existeix una relació comercial entre un consumidor/consumidora i un establiment comercial o servei professional. 

Mi espacio personal

playlist_add_check

Consulta tus trámites

Supervisa la actividad de tus trámites:
solicitudes, notificaciones, intercambio de datos entre administraciones, inicios de sesión...
location_city

Con cualquier administración

Acceso de forma centralizada a tus gestiones con la mayoría de administraciones.
Hace falta un servicio de identificación digital reconocido:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.