SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE LA SEU-E

La seu electrònica de l’Ens Ajuntament de Ripollet, és accessible des de l’adreça https://www.seu-e.cat/web/ripollet. L'Ens és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir sota aquesta adreça.

¿Quins mecanismes d’identificació i signatura podeu utilitzar a través d’aquesta seu electrònica?

Per als tràmits amb ciutadans i empreses s'acceptarà l’ús de sistemes d’identificació i signatura basats en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança classificats pel Consorci Administració Oberta de Catalunya amb un nivell de seguretat substancial (3) o superior, d’acord amb la Llista d’entitats i certificats classificats: https://goo.gl/FW51er

En particular, aquesta seu electrònica admet els certificats electrònics reconeguts o qualificats emesos, entre d’altres, pels següents Prestadors de serveis de certificació:

 

Podeu consultar la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança a nivell europeu i estatal a través dels següents enllaços: https://goo.gl/UgUiFH

 

La validació dels sistemes d’identificació i signatura basat en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis de confiança s’efectua a través del Validador del Consorci AOC. 

També s’admetran els següents sistemes de clau concertada: idCat mòbil, mobile connect i cl@ve (permanent i PIN24H).

La seu electrònica es troba estructurada en dos grans blocs:

1) Serveis, tràmits i gestions

2) Govern Obert i transparència

 

A través del primer bloc, la ciutadania, les entitats, les persones jurídiques i els professionals poden establir relacions amb l'Administració Pública en tant que poden presentar sol·licituds d'inici de tràmit, fer enviament de documentació relacionada amb facturació de serveis, consulta de notificacions electròniques, entre d'altres. 

A través del segon bloc, la ciutadania, les entitats, les persones jurídiques i els professionals, podran consultar dades de caracter public relacionades amb la rendició de comptes a la que totes les administracions públiques estan obligades.