¿Quieres saber cuántos bienes inmuebles pertenecen al ente? Aquí puedes encontrar la lista.

L'inventari de béns i drets municipals de l'Ajuntament de Riells i Viabrea està introduit al mòdul de gestió patrimonial que oferiex la Diputació de Girona. Aquest inventari es va aprovar en sessió ordinària del ple el dia 3 de febrer de 2020 i correspon a l'inventari tancat a 31 de desembre de 2019 (s'adjunta certificat de l'acord).

A partir d'aquesta data l'ajutament procedeix a la seva actualització anual i aprova per ple la seva ratificació. 

A continaució es publica per parts per facilitar la seva lectura.