Todos los entes tienen en su poder algun bien inmueble de valor histórico y artístico. Aquí encontrarás la lista de los que forman parte del patrimonio de esta institución.

L'inventari de béns mobles de valor històric i artístic es troba dins l'inventari General de béns i drets de l'Ajuntament de Riells i Viabrea que va ser aprovat, en sessió ordinària, al ple del 3 de febrer de 2020.

L'ajuntament procedeix a la seva ratificació anualment.

A continuació es publica el llistat d'aquests béns.