Servicios, trámites y gestiones

Notificaciones electrónicas

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet les comunicacions entre l'Ajuntament i la ciutadania. Per tal de poder enviar la notificació electrònica és necessària l'autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de realitzar la sol·licitud, i caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil.

Quan l'Ajuntament hagi resolt la vostra sol·licitud, rebreu un avís en l'adreça de correu electrònic i en el telèfon mòbil que hagueu indicat en la sol·licitud. En aquests correu electrònic i SMS hi trobareu l'enllaç des del qual podreu accedir a la notificació.

Podeu accedir a la notificació mitjançant dos mètodes d'accés: amb certificat digital i amb contrasenya d'un sol ús.

  • Respecte al certificat digital, aquest pot ser emès pel Consorci AOC o bé per un prestador de Serveis de Certificació inclòs en la llista d'entitats certificades pel Consorci AOC: DNI electrònic, FNMT, Camefirma, etc. Cliqueu l'enllaç per veure la llista complerta d'entitats certificades per l'AOC
  • Pel que fa a la contrasenya d'un sol ús, aquesta es sol·licita en la mateixa pàgina d'accés a la notificació. El sistema us la enviarà a l'adreça de correu electrònic o al telèfon mòbil que hagueu facilitat.

Des del moment en què es dipositi la notificació disposeu de 10 dies naturals per accedir-hi (5 dies en el cas d'expedients de contractació). Si transcorregut aquest termini no heu accedit a la nitificació, aquesta s'entendrà rebutjada i l'acte es donarà per notificat.

Cliqueu en l'enllaç següent per accedir a l'espai de notificacions electròniques de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Gobierno abierto y transparencia
La información generada por el Gobierno a disposición de la ciudadanía:
Información institucional y organizativa
Organización política, personal, entidades y otros organismos
Gestión económica
Presupuestos, gestión tributaria y económica, patrimonio, subvenciones
Acción de gobierno y normativa
Actos, acuerdos, edictos, convocatorias, normativas, planes y estrategias
Contratos, convenios y subvenciones
Perfil de contratante, contratos menores, órganos y convenios de colaboración
Perfil de contratante Perfil de contratante
Para estar al día de todas las licitaciones y adjudicaciones.
Buzón de facturas Buzón de facturas
Si eres proveedor de una administración y tienes que presentar tu factura electrónica.
Tablón de edictos Tablón de edictos
¿La administración no ha podido contactar contigo? Consulta en el tablón de edictos para ver si formas parte de algún procedimiento.
Participación Participación
Buscamos que la ciudadanía se implique en los procesos y las actuaciones de nuestro municipio.