¿Existen personas u organizaciones que influyen o intervienen en la elaboración de las políticas públicas de este ente? Este es el espacio donde podrás estar al corriente de quiénes son y qué actividad llevan a cabo.

En data 16 de febrer de 2017 s'ha publicat al DOGC el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya. El Govern ha aprovat aquest Decret llei per transformar el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat en un de nou vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics obligats a tenir-ne per la Llei de transparència.

Aquí l'enllaç al cercador que us permetrà accedir als diversos grups d'interès.