¿No sabes como se regula la participación ciudadana? Aquí encontrarás las normas de intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos en esta institución.

Per altra banda, l’Ajuntament disposa de diferents Consells Municipals constituïts. Els Consells són òrgans sectorials de participació ciutadana, dedicats a temàtiques concretes. Podeu conèixer els seus reglaments clicant en aquest enllaç.

 

Es publica el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 26 de setembre de 2019.