¿Cuáles son las preguntas que la ciudadanía y las organizaciones hacen a este ente con más frecuencia? Aquí podrás verlas y también conocerás las respuestas.

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

Article 18. Dret d'accés a la informació pública:

  1. Les persones tenen el dret d'accedir a la informació pública, a què fa referència l'article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.
  2. L'exercici d'aquest dret no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.
  3. El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

 

 

Sol·licitud d'accés a la informació pública.