En este apartado podrás consultar el código de conducta de los grupos de interés que se relacionan con esta institución, que recoge las reglas éticas que se comprometen a cumplir.

Podeu consultar el codi de conducta dels grups d'interès clicant el següent enllaç.

Codi conducta dels grups d’interès disponible a: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/pmf/#bloc13