¿Quieres conocer los detalles de las tramitaciones sobre presupuestos que se han llevado a cabo en este ente los últimos años? Puedes consultarlos aquí.

0 Registros cargados

Podeu consultar tota la informació sobre les modificacions del pressupost. Trobareu informació resumida de les modificacions fetes des de l'exercici 2012.

En l'enllaç s'inclouen diferents documents que formen part de l'expedient d'aprovació del pressupost com ara les Bases d'Execució, els informes d'Intervenció sobre el mateix i el compliment de les diferents regles fiscals, la Memòria de l'Alcaldia i finalment, la plantilla per cada exercici i la última Relació de Llocs de Treball aprovada.

A banda de la informació sobre l'aprovació inicial i definitiva disponible a la pàgina web del Diari Oficial de la Província de Barcelona, podeu consultar més informació sobre la tramitació del pressupost en aquest enllaç.