Recordeu que podeu accedir fent ús del dret d'accés a la informació pública a través de la seu electrònica, mitjançant el tràmit Sol·licitud d'accés a la informació pública