¿Cuál es la lista de contratos que se han adjudicado en los últimos años? Puedes consultarla aquí.

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

0 Registros cargados
Perfil del contractant:

Seguint aquest enllaç trobareu més informació sobre els procediments oberts de contractació de l'Ajuntament, així com tota la documentació dels mateixos.