¿Cuántas facturas se han hecho llegar al ente? A que corresponden? Aquí encontrarás la relación.

Conjunt de dades que inclou les diferents factures electròniques publicades a la solució e-FACT durant els darrers anys, amb el seu estat actual (que s'actualitza mensualment).

0 Registros cargados

Podeu consultar el Registre Municipal de Factures des de l'exercici 2015 amb totes les dades sobre les factures i la seva tramitació clicant en aquest enllaç.