Si la administración tiene contratos firmados con alguna empresa concesionaria, aquí puedes encontrar la relación de puestos de trabajo de estas empresas que dependen del ente.

Conjunt de dades que recullen els contractes signats amb alguna empresa concessionària.

0 Registros cargados

En document adjunt es publica informació relativa al personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l'Ajuntament que duen a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència pública, el règim de dedicació, el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme.

La relació de contractes adjudicats sobre els quals es publica informació és:

 1. Servei de neteja d’edificis, locals i dependències municipals.

 2. Treballs de disseny gràfic.
 3. Servei de microinformàtica.
 4. Servei recollida de residus.

 5. Servei neteja viària (lot 2).

 6. Servei  deixalleria (lot 3) i servei recollida fibrociment (lot 4).

 7. Servei assessoria jurídica dones.

 8. Servei d’arquitectura superior, expert en planejament i gestió urbanística, és el suport extern per gaudir d’un assessorament i suport tècnic en matèria urbanística i en el procés de desenvolupament del poum, amb elaboració d’instruments de gestió, urbanització i planejament de l’ajuntament de palau-solità i plegamans.

 9. Serveis d’arquitectura tècnica o enginyeria de l’edificació per donar suport a la redacció de documents de gestió planejament urbanístic i projectes d’urbanització de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 10. Serveis periodístics i d’assessorament en comunicació.

 11. Contracte: servei  de prospecció  empresarial.

 12. Assessorament psicològic escoles bressol.

 13. Gestió dels projectes de l’aula oberta.

 14. Servei d’assistència psicològica dones.

 15. Servei d’assistència psicològica per a joves i famílies.

 16. Servei tècnic de so per l’emissora de Radio Palau.

 17. Servei programa esportiu de Ràdio Palau.

 18. Servei programa magazine de Ràdio Palau.

 19. Servei de suport a la redacció d’informatius els caps de setmana a l’emissora municipal de Ràdio de Palau.

 20. Servei d’activitat d’anglès de les escoles bressol.

 21. Servei d’activitat d’anglès per a l’escola d’adults.