Infórmate aquí de las normas urbanísticas antes de iniciar una obra o si tienes dudas sobre su legalidad.  

Normativa Fecha de publicación Enlace Documentos Más información
Ordenança mpal. per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació 18-05-2001 Ordenança mpal. per a la instal·lació i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació
Ordenança reguladora de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 08-06-2010 Ordenança reguladora de lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici
Modif. Ordenança municipal de guals 25-01-2011 Modif. Ordenança municipal de guals
Ordenança municipal de guals 06-11-2002 Ordenança municipal de guals
Modif. Ordenança reguladora de sorolls i vibracions 06-08-2014 Modif. Ordenança reguladora de sorolls i vibracions
Ordenança reguladora de sorolls i vibracions 19-08-2013 Ordenança reguladora de sorolls i vibracions
Ordenança modif. reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar 06-10-2014 Ordenança modif. reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar
Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar 05-11-2012 Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar
Planejament urbanístic 02-10-2017 Planejament urbanístic
Mapa capacitat acústica 28-03-2012 Mapa capacitat acústica
Horaris espectacles públics i activitats recreatives 18-07-2013 Horaris espectacles públics i activitats recreatives
Ordenança mpal. ocupació espais públics per obres 27-05-2004 Ordenança mpal. ocupació espais públics per obres
Ordenança mpal. sobre garantia de reposició d'elements urbanístics 05-07-2007 Ordenança mpal. sobre garantia de reposició d'elements urbanístics
Ordenança mpal. de gestió de residus de construcció 05-08-2008 Ordenança mpal. de gestió de residus de construcció
Ordenança mpal. reguladora de la neteja i tancament de terrenys i solars 06-08-2009 Ordenança mpal. reguladora de la neteja i tancament de terrenys i solars
Modificació Ordenança mpal. per estalvi aigua 05-04-2010 Modificació Ordenança mpal. per estalvi aigua
Ordenança mpal. per estalvi aigua 10-06-2009 Ordenança mpal. per estalvi aigua
Modif. Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica 11-10-2010 Modif. Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica
Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica 23-06-2009 Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica
Modif. Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica 11-10-2010 Modif. Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica
Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica 06-08-2009 Ordenança mpal. sobre incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica
Ordenança activitats innòcues en matèria d'incendis 18-02-2013 Ordenança activitats innòcues en matèria d'incendis

En aquest apartat podeu consultar les diferents ordenances aprovades en matèria d'urbanisme, corresponents a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.