¿Qué procedimientos normativos (ordenanzas, reglamentos, ordenanzas fiscales, planeamiento) están en proceso de elaboración? Aquí puedes ver el estado de tramitación en el que se encuentran y consultar todos los documentos relacionados.

Núm expediente Título proyecto Descripción Documentos Prioridad
Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del sud 09 Can Valls En exposició pública des del dia 28/10/2022 fins al dia 25/11/2022 Anunci consulta prèvia 28-10-2022
Consulta prèvia sobre el reglament d’organització i funcionament del consell assessor de territori i sostenibilitat de palau-solità i plegamans. En exposició pública des del dia 16/06/2022 fins el 14/07/2022 anunci consulta prèvia 16-06-2022
Procés de consulta ciutadana per l’aprovació de l’ordenança de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans relativa a la nova ordenança de transparència i administració electrònica En exposició pública des del dia 03/06/2022 fins el 04/07/2022 Anunci consulta prèvia 03-06-22
Consulta prèvia sobre el reglament d’organització i funcionament del consell assessor de territori i sostenibilitat de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 03/06/2022 fins el 04/07/2022 Anunci consulta prèvia 03-06-22
Consulta prèvia sobre el reglament d’organització i funcionament del consell assessor de territori i sostenibilitat de Palau-solità i Plegamans.

En exposició pública des del dia 30/05/2022 fins el 15/06/2022

Consulta prèvia 30-05-22
Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal per la possibilitar la construcció d’un nou equipament municipal destinat a tanatori públic. En exposició pública des del dia 17/05/2022 fins el 15/06/2022 Consulta prèvia
Procés de consulta ciutadana per l’aprovació de la modificació del reglament d’ús dels equipaments culturals municipals En exposició pública des del dia 22/04/2022 fins el 19/05/2022 anunci consulta prèvia
CONSULTA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER L’OBTENCIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE.

CONSULTA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER L’OBTENCIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE.

 

Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de les normes, s’obre un període de consulta prèvia per recollir l’opinió de la ciutadania des del dia 05/04/2022 fins el dia 19/04/2022

 

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

 

L’Ajuntament té la intenció de tramitar una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per l’obtenció d’habitatge assequible. El Pla Local d’Habitatge, aprovat definitivament pel Plenari en sessió de data 25 de març de 2021 va recollir i fer palès, entre d’altres, la necessitat de dur a terme actuacions adreçades a la reconversió en determinats emplaçaments amb locals buits situats a les plantes baixes, per destinar-los a habitatge assequible per a persones amb mobilitat reduïda i habitatges de protecció pública.

CONSULTA PRÈVIA SOBRE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER L’OBTENCIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE
Procés de consulta ciutadana per l’aprovació de l’ordenança de l’ajuntament de palau-solità i plegamans reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl (orpime) En exposició pública des del dia 16/03/2022 fins el 13/04/2022. Anunci consulta prèvia
Procés de consulta sobre l’elaboracio del reglament del servei d’aigua de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 15/03/2022 fins el 12/04/2022. anunci-memoria relativa al tràmit de consulta previa sobre l’elaboracio del reglament del servei d’aigua de Palau-solità i Plegamans
Procés de consulta ciutadana per l’aprovació de l’ordenança de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans relativa a la gestió dels residus de la construcció En exposició pública des del dia 1/12/2021 fins el 31/12/2021. Anunci exposició publica consulta previa
Procés de consulta Ciutadana per l'aprovació de l'ordenança de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans reguladora de la recollida de residus En exposició pública des del dia 15/09/2021 fins el 13/10/2021 Procés de consulta ciutadana per l’aprovació de l’ordenança de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans reguladora de la recollida de residus
Procés de consulta ciutadana per a la modificació del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 15/09/2021 fins el 13/10/2021 Anunci de modificació del Reglament de Participació Ciutadana
Procés de consulta ciutadana per la modificació del reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 15/03/2022 fins el 07/04/2022. Anunci de modificació del Reglament de Participació Ciutadana
Procés de consulta ciutadana per l’aprovació del reglament de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per a l’obtenció del carnet de la gent jove i de la gent gran

En exposició pública des del dia 07/07/2021 fins el 04/08/2021

Procés de consulta reglament per a l'obtenció del carnet de la gent jove i gent gran
Procés de consulta ciutadana per a l’aprovació de l’ordenança de civisme i convivència de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 19/05/2021 fins el 17/06/2021 Proces consulta Ordenança Civisme
Proces consulta ciutadana Reglament del Cos de la Policia Local En exposició pública des del dia 18/03/2021 fins el 16/04/2021 Proces consulta ciutadana Reglament del Cos de la Policia Local
Proces consulta ciutadana Reglament de l'Arxiu municipal En exposició pública des del dia 22/02/2021 fins el 19/03/2021 Proces consulta ciutadana Reglament de lArxiu municipal
Procés de consulta reglament prestacions d'urgència En exposició pública des del dia 19/02/2021 fins el 18/03/2021 Procés de consulta reglament prestacions d'urgència
Procés de consulta ciutadana per l'aprovació del Reglament del servei per l'explotació de les pistes de pàdel En exposició pública des del dia 12/01/2021 fins el 8/02/2021 Procés de consulta ciutadana per l'aprovació del Reglament del servei per l'explotació de les pistes de pàdel
Procés de consulta ciutadana per a l'aprovació del Reglament del teletreball del personal al servei de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 19/11/2020 fins el 16/12/2020 Procés consulta ciutadana per l'aprovació del Reglament de Teletreball
Procés de consulta ciutadana per a l'aprovació del Reglament de gestió d'habitatges per acolliment per causes d'emergència social En exposició pública des del dia 9/11/2020 fins el 4/12/2020 Procés consulta ciutadana per l'aprovació del Reglament gestió habitatges
Procés de consulta ciutadana per a l'aprovació del Reglament de control intern de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 15/10/2020 fins el 12/11/2020 Procés consulta ciutadana per l'aprovació del Reglament de control intern
Procés de consulta ciutadana per a l'aprovació de la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 24/09/2020 fins el 23/10/2020 Proces consulta ciutadana per a la modificació Ordenança de Circulació.pdf
Procés de consulta ciutadana per a l’aprovació de la modificació del registre d’unions civils de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 2/07/2020 fins el 29/07/2020. Procés de consulta ciutadana per a la modificació del registre d'unions civils.pdf
Procès de consulta ciutadana per l'aprovació del reglament de funcionament de la Comissió del Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 2/07/2020 al 29/07/2020. Procés de consulta ciutadana reglament comissió pla igualtat.pdf
Procés de consulta ciutadana per la modificació de l'Ordenança municipal de recollida de residus i el Reglament d'ús del servei municipal de deixalleria de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 26/07/2018 fins el 26/09/2018. Procés consulta modificació Ordenança recollida residus i Reglament ús servei Deixalleria
Procés de consulta ciutadana per la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 5/03/2018 fins el 4/04/2018. Procés consulta modificació Ordenança tinença animals
Text Ordenança Tinença animals 2018
Anunci DOGC aprovació inicial modificació Ordenança Tinença animals
Anunci BOP aprovació inicial modificació Ordenança Tinença animals
Anunci la Vanguardia aprovació inicial modificació Ordenança Tinença animals
Procés de consulta ciutadana per l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 26/02/2018 fins el 26/03/2018. Procés consulta aprovació Reglament Participació Ciutadana
Procés de consulta ciutadana per la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les activitats innocues i amb intervenció municipal en matèria d'incendis en l'àmbit territorial de Palau-solità i Plegamans En exposició pública des del dia 3/08/2017 fins el 14/09/2017. Procés consulta Ordenança activitats innocues i amb intervenció en matèria d'incendis