Infórmate aquí sobre el sitio web del servicio de gestión tributaria. También encontrarás la dirección, el teléfono, los horarios del servicio y la información sobre las tasas y tributos que tramita.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona creat el 1988. La seva finalitat és dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals i altres organismes de la província que així ho sol·licitin.

En cas de pagar els vostres tributs a Òrrius, hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç i seleccionar el municipi dins el desplegable Municipi de tràmit / consulta.