Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

En plazo
Requisitos previos

No cal complir cap requisit previ.

Precio / Tasa

El cost vindrà determinat en cada cas per la normativa corresponent.

Documentación a aportar

Amb caràcter general no cal aportar documentació.

Descripción

La instància genèrica és el model tipus per a qualsevol demanda, tràmit, queixa, denuncia o reclamació que no tingui un model específic de sol·licitud.

Per a qüestions específiques, hi ha molts tràmits que disposen del seu propi formulari. Podeu consultar el llistat complet de tràmits, per categories.

Organismo competente / Responsable

Ens en el qual es dirigeixi la petició.

Área tramitadora

La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.

Quién lo puede pedir
Qualsevol persona interessada.
Canales de tramitación
Electrónico / Presencial / Correo postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descargar la solicitud para tramitación presencial
Periodo del año en que se puede pedir

Durant tot l'any.

Plazo de solicitud

No n'hi ha.

Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Plazo de resolución

El temps de resposta dependrà del tipus de sol·licitud. En termes generals, la llei preveu un termini de 3 mesos.

Silencio administrativo

Segons el contingut de la petició expressada a la instància.

Normativa del silencio administrativo
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vías de reclamación

Les ordinàries del procediment administratiu.

Otra información de interés

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Documentació necessària per a la tramitació presencial:

Instància genèrica

 

 

 

 

 

Oficina d'Atenció Ciutadana Centre

Carrer de Sant Isidre, 11-13
Cal demanar cita prèvia.
Telèfon: 93 572 11 70 
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 15 h. Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Oficina d'Atenció Ciutadana Nord
Carrer Hermanas de la Virgen Niña, 2
Cal demanar cita prèvia
Telèfon: 93 568 81 27
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 8:30 a 15 h. Dimarts de 17 a 19 h
Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost): dilluns, dimecres i dijous de 8 a 15 h

Información básica sobre protección de datos:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Montornès del Vallès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ajuntament@montornes.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Av. Llibertat, 2, 8170, Montornès del Vallès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat


 

Actualitzat el 09/02/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.