La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a Ajuntament de Montgat. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.