¿Están bien valoradas las políticas públicas? Si se ha llevado a cabo alguna iniciativa para saberlo, este es el lugar donde encontrarás los resultados.

Pla d'Acció Municipal 2019 - 2023

El Pla d'Actuació de Mandat (PAM) és l'instrument de planificació estratègica que marca el full de ruta a seguir per l'ajuntament durant el mandat. El PAM permet racionalitzar les prioritats municipals i connectar-les amb els diferents espais de gestió de l'organització (pressupost, serveis i recursos humans).

En el cas de Manlleu el govern municipal ha decidit distribuir l'acció del mandat en cinc grans eixos: ciutat educadora i del coneixement; ciutat generadora d'ocupació i dinamitzadora econòmicament; ciutat amable i sostenible; ciutat amable i sostenible; ciutat inclusiva i al servei de les persones i finalment, govern transformador i amb lideratge territorial.

https://plans-manlleu.diba.cat/planes/pla-de-mandat/2019/

Manlleu Objectius Agenda 2030

L’Agenda 2030 Manlleu és el recull d’accions amb les quals s’ha compromès l’Ajuntament de Manlleu per orientar el municipi als reptes que marquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Desenvolupar Manlleu de manera sostenible vol dir satisfer les necessitats del present, sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats. D’aquesta manera, crearem, entre totes i tots, un futur inclusiu, sostenible i resilient, tant per a les persones, com per al planeta.

Per aconseguir-ho, cal equilibrar el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del Medi Ambient, tres palanques essencials per al benestar de les persones.

Manlleu ha prioritzat 6 ODS identificant 35 compromisos o reptes per tirar endavant, dels quals se’n deriven 122 actuacions.

El sistema d’indicadors de l’Agenda 2030 Manlleu es troba format per indicadors del full de ruta (ODS prioritzats) i per altres indicadors complementaris.

https://plans-manlleu.diba.cat/planes/agenda-2030-avaluacio/2020