En aquest apartat podeu consultar l'import global de la darrera massa salarial de tot el personal laboral del sector públic inclòs dins l'àmbit de l'Ajuntament de Manlleu aprovada pel Ple municipal.