¿Hay algún acto que haya sido objeto de procedimiento de revisión en vía administrativa? Si es así, aquí la hallarás.

L'Ajuntament de Manlleu ha acordat, en la Junta de Govern Local del passat 1 de febrer de 2022, incoar un expedient per a la revisió d’ofici de les actuacions executades per part de l’Ajuntament, en relació a les modificacions introduïdes per la via de fet a l’encàrrec objecte del contracte administratiu de serveis per a l’elaboració del projecte de la nova comissaria de la Policia Local; i la direcció de les obres, per considerar que concorre la causa de nul·litat prevista a l’article 47.1.e) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.