Conoce aquí toda la información de utilidad sobre cuáles son los servicios que presta este ente, en qué condiciones lo hace y qué compromisos de calidad toma. También podrás saber, entre otros detalles, cómo contactar y cuáles son los trámites relacionados.

Els Serveis Socials Bàsics de la Mancomunitat la Plana són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen la ciutadania de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i afavorir la integració de les persones.
Aquests serveis es presten a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana, que conformen els municipis de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva- Sant Miquel de Balenyà, Taradell, Tona i Viladrau, disposant d’oficines descentralitzades als diferents municipis.


Objecte principal del serveis socials bàsics
L’objecte és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció individual, familiar i col·lectiva.
Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, d'àmbit municipal i/o mancomunades, i les altres que els siguin atribuïdes.
Els centres d'atenció social disposen de professionals d’educació i treball social. Aquests professionals valoren la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

 

L'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana és la més gran de la institució, amb més de 50 persones treballant en el servei integral de gestió de residus i via pública: recollida selectiva de residus porta a porta (matèria orgànica, materials reciclables, rebuig, vidre, oli i trastos), tractament i separació de la part reciclable (envasos, papers, cartró) a la planta de triatge, tractament de la matèria orgància a la planta de compostatge, servei de deixalleries i deixalleria mòbil, minideixalleries, neteja viària, suport tècnic, agent cívic i educació ambiental principalment a les escoles.

 • La recollida de residus porta a porta està consolidada en 11 dels 12 municipis mancomunats, amb dos torns, un de dia i un de nit i amb vehicles propis assolint nivells de recollida selectiva del 75% de mitjana. Al municipi restant es fa la recollida selectiva amb contenidors.
 • La planta manual de triatge d'envasos, paper i cartró hi treballa personal d'un centre especial de treball i personal propi de la Mancomunitat. Hi entren més de 3.000 tones cada any que es reciclen, evitant així de tirar-los als abocadors i aprofitant aquest subproductes a través de le sempreses recuperadores.
 • La matèria orgànica, recollida tota amb bossa compostable, té menys d'un 1% d'impropis (impureses) de mitjana, fet que fa que sigui de màxima qualitat per a produir adobs orgànics, que en el nostre cas es produeixen a les pròpies instal·lacions de la Mancomunitat La Plana i a una planta externa.
 • El servei de deixalleries inclou tres deixalleries fixes, siutades a Aiguafreda, Malla i Taradell, una deixalleria mòbil que va fent estades durant l'any a diversos municipis mancomunats i 5 minideixalleries situades a Balenyà, Folgueroles, Seva, Taradell i Tona.
 • La neteja viària es realitza en els municipis de Balenyà, Taradell, Tona durant tot l'any i al Brull, Santa Eulàlia de Riuprimer i Viladrau quan ho necessiten.

Tot plegat, una potent organització que pretén donar servei i ple suport als ciutadans que separen cada dia les seves deixalles, així com els nens, joves i grans d'aquests pobles per assolir cada dia millors resultats en la correcta gestió dels nostres residus.

Serveis principals:

 • Recollida de deixalles municipals
 • Deixalleries
 • Assessorament de compostatge
 • Dinamització de l'educació ambiental a les escoles
 • Neteja viària
 • Planta de gestió de la matèria orgànica
 • Planta de triatge

Plans, campanyes i programes principals:

 • Campanyes de comunicació
 • Educació ambiental
 • Compostatge casolà

Podeu trobar les catàleg de serveis en el següent enllaç o als documents adjunts.

www.mancoplana.cat/catàleg_serveis