Redes sociales

¿Quieres contactar con la institución a través de las redes sociales? ¿O quieres saber qué se publica? Aquí encontrarás especificadas las redes donde está presente

Amb l'objectiu d'informar i obrir canals de comunicació i interacció entre l'Ajuntament i la ciutadania, l'Ajuntament compta amb les següents xarxes socials.

 

Facebook

Twitter

Instagram