¿Quién gobierna? Éstas son las personas que forman parte del Equipo de Gobierno y que, por lo tanto, están en la primera línea de la organización. Encontrarás que cargos ocupan y las materias de las cuáles son responsables.

Presidència

Alcaldessa Presidenta

Núria Escarpanter i Olivet

Tinents d'alcalde/ssa

Primer Tinent d'Alcalde

Francesc Guisset Lagresa

Segon Tinent d'Alcalde

Stephane Juanola

Tercer Tinent d'Alcalde

Sílvia Barris Roca

Alcaldia, Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament, Benestar animal, Noves tecnologies, Participació ciutadana

Concejal/a deAlcaldia, Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament, Benestar animal, Noves tecnologies, Participació ciutadana

Núria Escarpanter i Olivet

Hisenda, Urbanisme, Obres i Activitats, Promoció econòmica i Interior

Concejal/a de Hisenda, Urbanisme, Obres i Activitats, Promoció econòmica i Interior

Francesc Guisset Lagresa

Atenció al ciutadà, Serveis Municipals d’obres, Paisatge urbà, Salut i Medi Ambient

Concejal/a deAtenció al ciutadà, Serveis Municipals d’obres, Paisatge urbà, Salut i Medi Ambient

Sílvia Barris Roca

Turisme, Comunicació i Publicacions, Esports

Concejal/a de Turisme, Comunicació i Publicacions, Esports

Stephane Juanola

Cultura, Benestar Social, Voluntariat i Associacions

Concejal/a de Cultura, Benestar Social, Voluntariat i Associacions

Sonia Sarola i Vila

Joventut, Familia i Dona, Activitats publiques

Concejal/a de Joventut, Familia i Dona, Activitats publiques

Elsa Rodríguez Castaño

0 Registros cargados
Resumen Fecha publicación Enlace Documentos Más información
Acords d'Organització i funcionament adoptats - Ple 27 de juny de 2019 27-06-2019 Certificat d'acord Ple Municipal Nou Govern 2019
Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 01-07-2019 Publicació_Edicte de delegació de competències.pdf

Edicte 19/06/2019 de delegació de competències. Àrees Municipals establertes a través de les quals s'estructura l'activitat municipal. Serveis corresponents a cada àrea.

Trobareu més informació al web municipal en aquest enllaç

 

Corporació Municipal - Grups Municipals - L'equip de Govern i Regidors a l'Oposició 05-12-2018 http://llanca.cat/corporacio-municipal/